Bestyrelsesmøde 3. november 2011Til stede: Anita, Poul-Erik, Mikkel, Klaus + Torsten (afdelingsleder)
Afbud: Mogens

1.       Ordstyrer: Troels,  Referent: Klaus
2.       Referat fra sidste møde godkendt med tilføjelse fra Mikkel
3.       Handlingspunkter (Gennemgang af skriftlig statusliste fra Torsten)
a.       Oplysninger vedr. brug af vaskerier skal hentes af Electrolux og Miele (svært af få adgang)
b.      Hoveddøre i stuelejligheder: Lavet status  og fået klarhed – afsluttet. Kun driftssager tilbage
c.       Legepladser: 2 legepladser etableres hos os. Et senere projekt skal på afdelingsmødet
d.      Depotrum oversigt udestår.
e.      Afdelingsmøde vedr. husorden. Torsten er på opgaven med at skaffe oplægsholder
f.        Parkering: Klaus laver oplæg til almen skrivelse
g.       Energispareprojekt: Intet nyt at berette
h.      Vinduer i opgange. Kippeprojekt. Pris: 10.000 pr blok. Vi prøver alternativ løsning i Mikkels opgang. Bæk 15.
i.         Ventilationsprojekt: Udbudspapirer ved at være på plads
j.        Matrikel og skel. Undersøges mht belægning og ejerskab. Torsten har dialog med kommunen
k.       Kloak og kortlægning er i gang. Aarslef og Lyngholm står for opgaven. Forventes færdig i uge 47
4.       Spørgsmål vedr badeværelser og renovering rejst af Troels. Tages op igen når byggesagen er afsluttet.
5.       Varme. Der har været henvendelser fra beboerne. Nogle steder har temperaturen ikke været på 22 grader. Clorius har nogle steder sat maxgrænsen forkert. Alle reguleres 1,5-2 grader op (ved føleren) i første omgang.
6.       I byggesagen er man nået til sidste møde. Klaus foreslår at vi evaluerer indflydelsen i processen. Har beboerne haft gavn af repræsentanternes medvirken?
7.       Beboerhus. Anita foreslår nye farver. Torsten nævnte gulvet og dårlig belysning. Mikkel finder materiale om bedre belysning. Gulv og polering i salen samt belysning prioriteres. Der står 55.000 kr på kontoen.
8.       Styregruppen har møde næste torsdag 10 november. ABC har lavet håndbog om frivillige. Årets beboer udnævnes 5. januar i vores beboerhus. Aktivitetsudvalget har møde i næste uge.  Bolignetbestyrelsen har haft møde. TV2 kommer til at koste 13 kr – med i alle pakker. Beboer har fået tilbud om etablering af alternativ parabol modtagelse mod betaling af installationsomkostninger. Beboeren har afslået. Prisen var 2.500 kr pr blok.
9.       Jordbunkerne er etableret og der er sat hegn op. Bunkerne er rigtig pænt klappet. Vi afventer kommunens beslutning om generel løsning.
10.   Fælles bestyrelsesmøde.  Vi skal udveksle meninger og muligheder på baggrund af de indsamlede oplysninger. Det er ikke meningen at der nedsættes et udvalg vedr. vaskeri, som er på dagsordenen. Klaus spurgte om der kunne tages andre punkter op – det var ikke tilfældet. 
11.   Ekstra fra Torsten: Vaskeriets indgangsparti og træværk bliver renoveret med nye vinduer mm. Poul-Erik  rejste sag for en beboer med ødelagt hylde i køleskab, hvor beboer selv har skullet betale 900 kr for at købe en ny i Bauhaus.  Torsten redegjorde for at beboere selv skulle betale for ting der ikke var slid.
12.   Næste møde: Torsdag  1 december

Enighed om at det var en stor hjælp at Torsten havde lavet en skriftlig status.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar