Bestyrelsesmøde 28. september 2011Til stede:           Anita, Poul-Erik, Klaus, Mikkel, Mogens , Troels
                        Torsten            

0. Valg af dirigent - Mikkel

1. Valg af referent – Klaus

2. Referat fra sidste møde – godkendt

3. Budget-beboermøde 12. sept.

Referatet er klar med formand og dirigentens underskrift.
Torsten får forklaring til udestående budgetspørgsmål i morgen torsdag og uddeling sker ligeledes i morgen.

Vaskeriprojektet er nu et kørende projekt og skal med på møderne fremover.
Beslutning: Torsten spørger Nortec og Mile om konceptet.
Troels: Det er vigtigt at finde ud af hvor mange brugere der er. Torsten prøver igen.

Tilføjelse: Punkt 3: Vaskerier
Mht. punktet om at vaskerierne nu er et kørende projekt, fik jeg den opfattelse at der var stemning for at resten af de projekter som vi blev pålagt af beboerne skal følges op, på lige fod ved de kommende møder.

Hvis dette ikke er tilfældet vil jeg gerne at der som minimum  bliver skrevet i ref. At jeg gjorde opmærksom på at vaskerierne ikke kun skal være med som et kørende projekt, til kommende bestyrelsesmøder, idet vi også er blevet pålagt andre opgaver som vi skal komme med et oplæg til beboerne.

Mvh
Mikkel

Prisen pr vask hos AB er 12 kr mod vores 16 kr

Legepladser:
Torsten har indkaldt til møde.

Hoveddøre i stuelejlighederne.
Torsten har i morgen møde med Pernille og direktøren for gennemgangen. Byggesagen har heller ikke fået tilbagemeldinger.

Oversigt over depotrum. Hvad har vi?
Torsten laver en oversigt.

4. Planlægning af beboermøde vedr. husorden mm.
Oplægsholder udefra – kan vi hente i KAB. Torsten vil gerne prøve at finde en person.
Slutningen af januar.

5. Parkering
Handicappladser er lavet ved Bækgården 9.
Alle pladser markeret.
Klaus: Forslag om information til alle beboere. 1. ingen parkering i båsene 2. ingen campingvogne eller trailere 3. igen biler over 3.100 kg
Troels: Vil gerne hjælpe med at sætte sedler på bilerne i weekenden
Torsten: True med vækslæbning. VEDTAGET
Klaus sender et oplæg til Torsten.

6. Varmtvandssagen
Dimensioneringen er i orden. Vores anlæg er i orden.
Driften har fundet defekte blandingbatterier  Kærgården og Kildegården. Gamle blandingsbatterierne er skiftet og det hjalp.
Vi lukker sagen her.

7. Energispareprojektet
Installationerne er færdige. Indkøring af cts delen er i gang. Skal køre 100% pr 1. december.
Clorius styrer det hele indtil 2013.
Kører fornuftigt.
Mogens: Beboerne vil ikke kunne skrue varmen højere op end 22 grader.

8. Jordbunkerne
Hegn bliver sat op i næste uge. Belægningsfolkene har fjernet sten.

9. Vinduer i opgang – kippefunktion
Kan godt lade sig gøre, men det koster. Torsten får en pris

10. Ventilationsprojekt
Torsten har efterspurgt status hos rådgiver. Forventes om nogle dage.

11. Torsten har rejst spørgsmålet. Hvorfor kommer den efter budgettet er vedtaget? Antennebidrag vedkommer ikke os.
Det gør kun vaskeri diskussionen mere aktuel.

Kritisabelt.

12. Gammel CO2 besparelse
Klaus har opgivet at gå videre med sagen.

13. Nyt fra driften
Haft møde med kommunen om udearealer.  Positivt. Person fra kommunen kommer med til udearealsmøde i næste uge. Spørgsmål om finansiering. Forsøger at få det kørt som samlet projekt.

Begavet fra kommunen med stistykke på den anden side af Damgårdsstien. Skal undersøges nærmere.

Opsamling af fejl og mangler til byggesagen. Vi skal have endelig løsning nu.

Tilbud på kloakgennemgang – rensning, gennemgang mv på 150.000 kr.

Graffiti afrensning i gang.

14. Nyt fra udvalgene
Styregruppen: Rambøll kommer og fortæller om undersøgelse. Vil evt evaluere markedsdagen.
De unge i pavillionen er blevet bedt om at aflevere nøglen, med mindre de kan komme med et brugbart udspil. Rengøring, respekt for andre aktiviteter og aftaler.
Bolignet: Har afholdt statusmøde med ComX direktør og salgschef. Positivt. Fik vendt diverse småsager og hørt om tiltag. TV2 ikke besluttet endnu.
Der er mulighed for at sætte en ekstra parabol op til nedtagning af tyrkiske kanaler – pris 2.500 kr som den enkelte husstand betaler.
Grønt udvalg - arbejdsgruppe: Intet nyt at berette. Møde i næste uge

15. Næste møde:
Som udgangspunkt første torsdag i måneden.
Næste gang: Torsdag 3. november