Bestyrelsesmøde 3. februar 2011

Anita,  Troels, Paul-Erik, Klaus
Afdelingsleder: Torsten (frem til diskussion om driftssamarbejde)

Ordstyrer: Troels
Referent: Klaus
Referat fra sidste møde godkendt med ændring af mødedato fra 9. marts til 10. marts
Mikkels udtrædelse:
Taget til efterretning

Broerne
Teknikerne kommer i starten af februar.
Torsten har fundet tegningerne på Malervangen og givet dem videre til teknikerne.

Vi har ikke fået ny status på sagen om volden ved Lyngmosevej.

Forretningsorden
Vi skal aftale dato for møde om forretningsorden for bestyrelsen. Det bliver  16. februar kl. 17.30.

Affaldsøer
Ros til omdelt seddel om affaldsøer.  (Kan lægges ind på hjemmesiden sammen med øvrige beboermeddelelser)
Torsten vil også lave tydeligere afmærkning af affaldsbeholderne.

Hjemmesiden
Torsten og Rikke snakker om ajourføring. Henter evt. Jesper ind til at hjælpe med dette.  Inddrager AB. Behøver ikke være noget højteknologisk projekt. Foreløbig fortsætter bestyrelsen med at lægge referaterne op på ”undersiden”.

Råbalancen
Grundig gennnemgang af principperne for råbalancen og hvad vi vil fokusere på fremover.

Ekstra: Torsten sørger for at justere prisen for brugen af vaskeriet.

Nyt fra Torsten:
Tjekker kameraerne ugentligt. Hærværk på videokameraer i forbindelse med nytår. En er pågrebet og der har været forældresamtale. Forældrene betaler, men ingen politianmeldelse.
Der har været klager over uheldige tilfælde i flere af Bæk opgangene. Har brugt video overvågningen.
Diskussion om pavillion kan flyttes til bagest i Grønningen. Byggetilladelse skal indhentes.
Møde med Susanne fra Boliganvisningen.
Ansøgning til Indenrigsministeriet genindsendes. Om udefaciliteter bl. a på det grønne område.
Indhentet tilbud på rengøring. De samme fortsætter  hos os på trapperne. Sker en ændring på Beboerhus mm.
Brev fra beboer i Fosgården om mangler. Torsten har været forbi. Det der kunne er blevet klaret og beboeren er glad.
Byggesagen:  Der kommer orientering til beboerne om vedligehold og smøring af døre mm. Opfølgning på spørgeskema.

Brev fra Malervangen:
Blev diskuteret af bestyrelsen. Ingen endelig konklusion. Tvivl om det fremsatte forslag vedr.  fælles ansættelse.


Kalender
Bestyrelsesmøder første torsdag i hver måned
16. februar kl. 17.30 Bestyrelsen holder møde alene om forretningsorden mm.
Markvandring – Torsten finder dato
10. marts kl. 17.30 bestyrelsesregnskabsmøde
28. marts regnskabsbeboermøde (dato korrigeret)