Bestyrelsesmøde 6. januar 2011


Til stede:
Anita,  Troels, Paul-Erik, Klaus og Agnete
Afdelingsleder: Torsten.
Udtrådt: Mikkel

Ordstyrer: Troels
Referent: Klaus
Referat fra sidste møde godkendt med ændringer.
Brev fra Malervangen.
Uafklaret.  Bestyrelsen skal drøfte det alene.

Mikkels udtrædelse:
Taget til efterretning

Broerne
Der bliver sendt to forslag til kommunen. Det vedtagne fra afdelingsmødet og forslaget til afdelingsmødet.
Der bliver ledt efter tegninger på Malervangen og vi venter på at sneen er væk.

Forretningsorden
Vi koncentrerer os om bestyrelsesmøderne. Der er uddelt forslag til gennemlæsning og behandling næste gang.

Carporte
Der er nu 12 ledige carporte.  Sendt en opfordring ud.

Hærværk
5 affaldskurve hærværket. Bækgården 16 – ser ud som om der har været sole sat op på væggen. Tilsyneladende begrænset.

Videoovervågning
November:  Indbrud i lejlighed i Bækgården. Politiet fik billeder – personer kunne ses ved ankomst og afgang. Vi ved ikke mere.

Affaldsøer
Storskrald sættes også i affaldsøer fremover. Der kommer batteri opsamling samme sted. Farligt affald til ejendomskontoret. Der kommer en seddel rundt.
Der bliver gennemgang med kommunen.

Råbalance
Ser fornuftigt ud. Pædagogisk gennemgang næste bestyrelsesmøde.


Bolignet
Henvendelse fra YouSee, som kommer med tilbud på tv-siden. De skal bruge dokumentation for anlægget.

Hjemmeside
Bestyrelsen kommer med forslag til styregruppen om en forenkling og opdeling, så bestyrelse, afdelingsleder og aktivitetsmedarbejder for deres egne områder at vedligeholde. Og resten af siden beholdes så som stamdata og på enkelt niveau.

40 års jubilæum
Poul-Erik er primus motor

Kalender
Bestyrelsesmøder første torsdag i hver måned
Markvandring – Torsten finder dato
10. marts bestyrelsesregnskabsmøde
28. marts regnskabsbeboermøde (dato korrigeret)