Procedure for videoovervågning

Link til dokument


Vedtaget på bestyrelsesmøde 1. juli 2010
Vi håber at opsætning af videokameraer og den tilhørende skiltning vil have en præventiv virkning, så vi undgår kriminalitet, chikane af beboere og hærværk i indgangspartierne. Hvis dette alligevel forekommer ønsker vi at kunne identificere gerningsmændene i henhold til disse regler.
·         Lovgivningen skal følges
·         Anlægget kan ikke udvides uden beslutning på beboermøde, selvom lovgivningen ændres
·         Alle tilfælde af granskning af videobånd skal registreres. Bestyrelsen skal holdes løbe orienteret og statistik fremlægges på regnskabsbeboermøde
·         Følgende tilfælde kan foranledige granskning af videobånd
o   Kriminalitet hvor politiet involveres
o   Hærværk i en størrelsesorden så boligforeningen  vil  kræve erstatning
o   Chikane hvor foreningen agter at starte en udstede en advarsel eller udsmidningssag
o   Herudover mindre alvorlige tilfælde, som afdelingslederen skal orientere bestyrelsen om på førskommende bestyrelsesmøde
·         Der skal være en rutine for at kontrollere at kameraerne rent faktisk virker

Formålet med ovenstående er at videoregistreringen ikke bruges som et tilfældigt værktøj, men i stedet som en del af en samlet indsats for at forbedre miljøet. Bestyrelsen ønsker at være en del af denne indsats og ikke kun overlade den til administrationen ligesom de ønsker at kunne styre ressourceforbruget i forbindelse med denne nye opgave.
Oversigt over omkostninger forårsaget af hærværk før og efter opsætning af videokameraer bør udarbejdes.

Dette regelsæt er besluttet af bestyrelsen og vil blive fremlagt på førstkommende beboermøde.